Vídeňská 68
639 00 Brno
tel. 543 211 395
fax 543 210 351
www.bekant.cz
ÚVOD | O NÁS | NABÍZÍME | CENÍK | KONTAKT

technická správa | ekonomická správa | účetnictví | úklid | zeleň | právní služby | reality | měření | pojištění | bezpečnost | další...

BEZPEČNOST
Dle nejzákladnějších právních a ostatních předpisů pro Vás zajistíme komplexní službu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména dle povinností zaměstnavatele plynoucích ze
- zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
- zákonů navazujících, vládních nařízení, vyhlášek, technických norem