Vídeňská 68
639 00 Brno
tel. 543 211 395
fax 543 210 351
www.bekant.cz
ÚVOD | O NÁS | NABÍZÍME | CENÍK | KONTAKT

technická správa | ekonomická správa | účetnictví | úklid | zeleň | právní služby | reality | měření | pojištění | bezpečnost | další...

EKONOMICKÁ SPRÁVA
- veškeré administrativní služby spojené s provozem nemovitosti, užíváním bytů, nebytových prostor a pozemků
- předpis a kompletní evidence plateb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor, pozemků
- roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor
- evidence dluhů
- vymáhání dluhů
- úprava smluvních nájemních vztahů (vystavovování nájemních smluv, evidenčních listů, výpočtových listů, atd.)
- vedení operativní pokladny majitele nemovitosti
- kontrola věcné finanční správnosti dodavatelských faktur
- hrazení dodavatelských faktur