Vídeňská 68
639 00 Brno
tel. 543 211 395
fax 543 210 351
www.bekant.cz
ÚVOD | O NÁS | NABÍZÍME | CENÍK | KONTAKT

technická správa | ekonomická správa | účetnictví | úklid | zeleň | právní služby | reality | měření | pojištění | bezpečnost | další...

TECHNICKÁ SPRÁVA
- veškeré administrativní služby spojené s provozem nemovitosti, užíváním bytů, nebytových prostor a pozemků
- převzetí nemovitosti od dosavadního majitele nebo správce protokolárně (dohlédneme za Vás na splnění všech zákonných povinností)
- výběrová řízení na opravy, rekonstrukce a investice nemovitosti a technického zařízení a vybavení
- pasportizace nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- kontrola stavu nemovitostí minimálně jednou za měsíc
- drobné a střední opravy, generální opravy, rekonstrukce, investice
- kontrola průběhu oprav, rekonstrukcí a investic
- přejímka dokončených oprav, rekonstrukcí a investic
- veškeré revize, prohlídky, zkoušky stavebních částí nemovitostí, technických zařízení a vybavení
- zpracování projektové dokumentace a statických posudků
- havarijní služba elektrických a plynových zařízení, rozvodu ZTI, kanalizace a provozu výtahu
- požární bezpečnost nemovitosti
- ochrana životního prostředí (odpady, voda, ovzduší)
- dodávka energií, vody, tepla atd.
- účast na schůzích a shromážděních
- předávání a přejímka bytů a nebytových prostor
- monitorování oprávněnosti užívání bytů a nebytových prostor